Şubat 10 2022 0Comment

Olağanüstü Genel Kurul

EGE KARADENİZ DERNEKLERİ FEDERASYONU ( EKAF) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FEDERASYONUMUZ YÖNETİM KURULUNUN 25.11.2021 GÜN VE 07 SAYILI KARARI DOĞRULTUSUNDA;

FEDERASYONUMUZUN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İLK TOPLANTISI 13 ŞUBAT 2022 PAZAR GÜNÜ SAAT 12.00’DE AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLE DOKUZ EYLÜL MEYDANI HÜDAVERDİ İŞ MERKEZİ NO:3 KAT:2 BASMANE KONAK ADRESİNDEKİ FEDERASYON GENEL MERKEZİNDE, İLK TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZ İSE İKİNCİ TOPLANTININ YASAL ÇOĞUNLUKLA 20 ŞUBAT 2022 PAZAR GÜNÜ AYNI GÜNDEMLE SAAT 12.00’DE EŞREFPAŞADAKİ FATİH İNÖNÜ CAD. 2/1 35140 KONAK/İZMİR ADRESİNDEKİ SELAHATTİN AKÇİÇEK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAKTIR.

GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Divan Kurulunun seçimi
1 Başkan
1 Başkan Vekili
1 Yazman
1 üye
1 oy sayıcı
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4- Genel kurul tutanağının imzası için Divana yetki verilmesinin oylanması
5- Federasyon Genel Başkanının açış konuşması
6- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
7- Denetleme kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
8- Faaliyet dönemini kapsayan mali raporun ve bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
9- Yönetim kurulu ve Denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrasının oylanması
10-Genel Başkana plaket verilmesi
11-Fesih Edilen Ege Karadeniz Gençlik Derneği, Faaliyetini yitiren Samsun Karadenizliler derneğinin Federasyon üyeliğinden çıkarılması ve oylanması
12- Federasyon tüzüğünün 12.-18. Maddelerinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve oylanıp karara bağlanması

12/1) Tüzüğün 12. Maddesinin a) bendinde yazan “ üye dernekler; kendi yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerini kendi genel kurullarında seçerler” cümlesinin tüzükten çıkarılmasının görüşülüp karara bağlanması
12./2) tüzüğün 12. Maddesinin b) bendinde yazan “ 25 üye için (1) delege “ ifadesinin (15) üye için (1 ) delege olarak değiştirilmesinin görüşülüp karara bağlanması
12./3) Tüzüğün 12. Maddesinin b) bendinin 4. Paragrafında yazan “Genel kurul toplantısından” ifadesinin yerine “olağan veya olağanüstü toplantılarından” şeklinde değiştirilmesinin görüşülüp karara bağlanması
12./4) Tüzüğün 12. Maddesi b) bendinin 7. Paragrafında yazan “15 gün” ibaresinin “30 gün” olarak değiştirilmesinin görüşülüp karara bağlanması
12./5) Tüzüğün 12. Maddesi b) bendinin 5. Paragrafında yazan “Federasyon, Yönetim Kurulu yedek üyeleri, Denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleri bağlı bulundukları derneğin delegesi kabul edilmezler” ifadesinin tüzükten çıkarılmasının görüşülüp karara bağlanması
12./6) Tüzüğün 18. Maddesinin c) bendindeki “1/5” yerine “1/3” olarak değiştirilmesinin görüşülüp karara bağlanması
12./7) Tüzüğün 18. Maddesinin b) bendinin bitimine üst üstte iki dönemden fazla aynı kişi Yönetim kurulu başkanı seçilemez. İki dönem görev yapmış Yönetim Kurulu Başkanlarına “onursal başkan” unvanı verilmesinin görüşülüp karara bağlanmasına
13- Seçimler
Yönetim kurulu için (29) asıl (29) yedek üye
Denetleme kurulu için (3) asıl (3) yedek üye
Disiplin Kurulu için (5) asıl (5) yedek üye
14- Dilek ve Temenniler
15- Kapanış

ekaf-admin